Gale Manufactured Product Model Number 1941-1963

AMC "Saber"  
HP 3 1955 3D12M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1956 3D13M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1955 5D11M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1956 5D12M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1956 5D13M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1955-1956 5S12M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1955 12D11M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1956 12D13M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 22 1955 22D10M 22DE10M Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1956 22D11M 22DE11M Mamili para sa Mga Bahagi

 

Atlas "Royal"  
HP 1.5 1948-1949 1A5 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1950 1A9 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1952-1953 3D10A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1953-1955 3D11A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1955 3D12A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1956 3D13A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1947-1948 2A3 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1949-1950 2A7 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951-1954 5D10A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1953-1954 5S10A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1955 5D11A 5S11A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1956 5D12A 5D13A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1948-1950 2A8 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1951-1953 12D10A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1954-1955 12D11A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1953 12S10A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1956 12D13A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 22 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Mamili para sa Mga Bahagi

 

Fedway "Saber"  
HP 3 1953 3D10D 3D11D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1953 5D10D 5S10D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1953 12D10D 12S10D Mamili para sa Mga Bahagi

 

Gale Products "Buccaneer"  
HP 1.5 1950 1B10 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1950 1B9 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951-1953 3D10B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1953-1955 3D11B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1955 3D12B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1956 3D13B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1957 3D14B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1958-1959 3D15B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1960 3D16B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1961 3D17B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1962 3D18B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1963 3D19B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1951-1953 12D10B 12S10B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1954-1955 12D11B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1958 12D17B 12S15B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1959 12D18B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1960 15D10B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1963 15D15B 15DL15B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 22 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1957 22D14B 22DE14B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1958 22D15B 22DE15B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1959 22D16B 22DE16B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1960 22D17B 22DE17B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1958 35DE10B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1960 35D13B 35DE13B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 40 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 40 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 40 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Mamili para sa Mga Bahagi

 

Gamble Skogmo "Hiawatha"  
HP 1.5 1948-1949 840MI-25-7945A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 2.5 1941-1942 25-DL 25-S Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1945-1946 25-3258 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1947 25-7955 47-3S Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1947-1948 25-7956 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1948-1949 840MI-25-7957A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1949-1950 050MI-25-7958A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1951 150MI-25-7959A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1955 550MI-25-7959A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1941-1942 50-DL 50-S Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1945-1946 50-DLA 50-SA Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1947 25-7970 47-5D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1947-1948 25-7971 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1948 840MI-25-7972A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951 150MI-25-7973A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1952 250MI-25-7973A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1954 450MI-25-7973A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1948 840MI-25-7980A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1949-1950 940MI-25-7980A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1951 150MI-25-7981A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1952 250MI-25-7981A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1953 350MI-25-7981B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1954 450MI-25-7982 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1955 550MI-25-7982A Mamili para sa Mga Bahagi

 

Goodrich "Flyer"  
HP 3 1952 45-050 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951 64-180 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1952 45-060 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1952 45-070 Mamili para sa Mga Bahagi

 

Goodyear "Sea Bee"  
HP 1.5 1948-1949 025-3562 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 1.5 1949-1950 025-3562A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1945-1946 025-3555 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1947 1G1 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1947-1948 1G4 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1948-1949 025-3563 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1949-1950 025-3566 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1951-1953 025-3567 (3D10G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1953 025-3567 (3D11G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1954-1955 025-3574 (3D11G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1955 25-3574 (3D12G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1956 225-3606 (3D13G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1957 225-3612 (3D14G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1958-1959 225-3619 (3D15G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1945-1946 025-3550 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1947 2G2 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1947-1948 2G3 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1948 025-3564 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1949-1950 025-3564A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951-1953 025-3569 (5D10G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951-1954 025-3568 (5S10G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1954 025-3573 (5D10G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1955 025-3603 (5D11G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1959 225-3450 (5D16G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1948 025-3565 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1949-1950 025-3565A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1954-1955 25-3572 (12D11G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1957 225-3615 (12D15G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1958 225-3622 (12D17G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1959 225-3451 (12D18) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 22 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1958 225-3625 (35DE10G) Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Mamili para sa Mga Bahagi

 

Montgomery Ward "Sea King"  
HP 1.5 1948-1949 84GG9003A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 1.5 1949-1950 94GG9003B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 2.5 1941-1942 24GG9351A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1945-1946 64GG9005 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1947 74GG9005A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1947-1948 74GG9006 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1948-1949 84GG9007A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1949-1950 94GG9009A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1951 5GG9004A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1952 25GG9004A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1953 35GG9004A 35GG9004B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1954 45GG9004A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1955 GG-9004A GG-9004B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1956 GG-9000A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1957 GG-9006A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1958 GG-8962A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1959 GG-8962B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1960 GG-8804A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1961 GG-18735A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1962 GG-18735B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1963 GG-18800A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1945 54GG9010 54GG9011 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1946 64GG9010 64GG9011 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1947 74GG9011A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1947-1948 74GG9012 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1949-1950 94GG9014A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951 15GG9014A 15GG9015A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1952 25GG9015A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1953 35GG9014A 35GG9015A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1954 45GG9014A 45GG9015A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1957 GG-8960A GG-9003A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1958 GG-8977A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1959 GG-8977B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1960 GG-8822A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1962 GG-18736D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1963 GG-18801A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1948 84GG9017A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1949-1950 94GG9017A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1951 15GG9017A 15GG9018A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1952 25GG9018A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1953 35GG9017A 35GG9018A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1954-1955 GG-9016A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1959 GG-8981B GG-8992B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1960 GG-8823A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1961 GG-18737A GG-18737B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1962 GG-18737C GG-18737D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1963 GG-18734C GG-18802A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 22 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 15 1957 GG-9025A GG-9026A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1958 GG-8985A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1959 GG-8985B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1960 GG-8834A GG-8835A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1963 GG-18803A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1958 GG-8997A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Mamili para sa Mga Bahagi
HP 35 1960 GG-8836A GG-8837A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 40 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 40 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 40 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Mamili para sa Mga Bahagi
   
Spiegel "Brooklure"  
HP 1.5 1950 230-50-1 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1950 230-50-3 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1951-1953 230-51-3D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1953-1955 230-51-3DA Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1955 230-51-3DB Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1956 50T3341 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1957 50T3337 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 3 1958 50Z3323 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1950 230-50-5 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1955 230-55-5D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1957 50T3343B Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1958 50Z3324 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1950 230-50-12 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1951-1953 230-51-12D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1953 230-51-12S Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1954 230-53-12D Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1956 50T3344 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1957 50T3338 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 12 1958 50Z3325 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1956 50T3345 50T3346 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1957 50T3339 50T3340 Mamili para sa Mga Bahagi
HP 25 1958 50Z3326 50Z3327 Mamili para sa Mga Bahagi
   
Western Auto "Western Flyer"  
HP 2.5 1941-1942 121W 122W Mamili para sa Mga Bahagi
HP 5 1941-1942 251W 252W Mamili para sa Mga Bahagi

 

.

Tema sa pamamagitan ng Danetsoft at Danang Probo Sayekti hango sa Maksimer